Probation Works: wat werkelijk bekend is over doeltreffende methoden met betrekking tot reclassering

Sommige terreinen van onderzoek, beleid en methoden zijn inherent en onvermijdelijk controversieel en omstreden. Zelfs op deze terreinen, en zelfs al blijft ons begrip zich ontwikkelen en is het altijd voor verbetering vatbaar, bestaat over bepaalde kwesties echter brede consensus onder onderzoekers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk. Deze informatie is doorgaans niet toegankelijk voor het bredere publiek. In tegendeel, alleen de ongewone, nieuwe ontdekkingen krijgen veel aandacht. Desondanks is het belangrijk dat kennis op het gebied van rehabilitatie, re-integratie en reclassering toegankelijk wordt gemaakt voor het grote publiek, politici, beleidsmakers en werkers in het veld. De laatsten zijn vaak deskundigen in de lokale praktijk maar hebben niet altijd toegang tot informatie en onderzoek met betrekking tot zaken die zich elders op hun werkterrein afspelen. In de publieke discussie, besluitvorming en professionele ontwikkeling en innovatie dient ook met zowel academische als professionele kennis rekening te worden gehouden. Voor ons is de presentatie van dergelijke gegevens zelfs belangrijker binnen een domein waarin emotie, intuïtie en ‘gezond verstand’ in het publieke debat de boventoon lijken te voeren.

De Europese koepelorganisatie voor reclasseringsorganisaties (CEP) heeft de onderzoeksgroep Working with Mandated Clients (werken met onder toezicht gestelde cliënten) van de Hogeschool Utrecht verzocht wetenschappelijke informatie over verschillende onderwerpen op het gebied van reclassering te verzamelen en te organiseren. Op de site Probation Works wordt beknopte en toegankelijke maar hoogwaardige wetenschappelijke informatie geboden op het professionele gebied van rehabilitatie van daders, die relevant is voor het grote publiek, politici, beleidsmakers en werkers in het veld. Deze informatie wordt gepresenteerd in de vorm van vragen en antwoorden. Academische kennis wordt gecombineerd met toegepaste wetenschappelijke kennis uit de wereld van taakstraffen. Toonaangevende experts over de verschillende onderwerpen werden verzocht een bijdrage te leveren.

De redactie bestaat uit dr. René Butter van de Hogeschool Utrecht, prof. dr. Fergus McNeill van de Universiteit van Glasgow en dr. Ioan Durnescu van de Universiteit van Boekarest.

Vragen

  1. Hoe komen mensen tot het plegen van misdrijven?
  2. Hoe en waarom houden mensen op met het plegen van misdrijven?
  3. Wat is de invloed van de rol van reclasseringsmedewerkers bij veroordelingsadvies en de bevordering van taakstraffen en maatregelen ten behoeve van de samenleving?
  4. Wat is de invloed van de reclassering op de vermindering van recidieven en op ondersteuning bij beëindiging van crimineel gedrag?
  5. Wat is de invloed van de reclassering op het voldoen aan de publieke roep om gerechtigheid of straf?
  6. Wat is de invloed van de reclassering op de maatschappelijke integratie (re-integratie) van de dader?
  7. Wat is de invloed van de reclassering op genoegdoening jegens slachtoffers en gemeenschappen?
  8. Hoe wordt toezicht door onder toezicht gestelde personen ervaren (als straf, als hulp, als beperking)?
  9. Wat is de invloed van taakstraffen?
  10. Wat zijn de kosten en baten van reclassering?
Selected Title

Evénements

Actualités

CEP Probation © 2015 Frontier Theme