Ministria e Drejtësisë (Ministry of Justice)
Ndërtesa e Re Qeveritare
Luan Haradinaj
Kati VI, nr. 603
PRISHTINË